Bejelentkezés
Ha már regisztrált oldalunkon, kérjük jelentkezzen be a megadott email címmel és jelszóval.
Regisztráció
Amennyiben új látogató, kérjük kattintson a 'Regisztráció' gombra.
Részletes tájékoztató és vásárlási feltételek

Üdvözöljük weboldalunkon, a www.emb.hu oldalon! Az alábbi tájékoztató szabályozza a www.emb.hu és www.kotta.info weboldalak használatának általános feltételeit.

1. Fogalommeghatározások:

1.1 ÁSZF:           a jelen részletes tájékoztató és általános szerződési feltételek,
1.2 Weblap:       a www.emb.hu és a www.kotta.info weboldalak együttesen,
1.3 Webbolt:      a www.kotta.info oldalon működő elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó bolt,
1.4 Kotta:          a Webboltban megvásárolható digitális és nyomtatott kotta,
1.5 Felhasználó: A Weblap látogatója és a Weblapon regisztrált felhasználó, vevő,
1.6 EMBZ:            az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.

2. Weblap üzemeltetőjének adatai

Ezt a Weblapot EMBZ üzemelteti. EMBZ adatai a következők:

Cégnév:                    Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.
Székhely:                  1132 Budapest, Visegrádi utca 13., Magyarország
Adószám:                  25989575-2-41

Cégjegyzékszám:       01-09-300310
Bejegyző bíróság:      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

3. ÁSZF kötelező ereje, hatálya

Felhasználó a Weblaphoz történő csatlakozással adatok keresésével és adatokhoz történő hozzáféréssel, a Weblapon történő regisztrációval, a Webboltban történő vásárlással vagy a Weblap bármilyen más módon történő használatával egyúttal kötelező érvényűen elfogadja az alábbi feltételeket, amelyek időről időre változhatnak.

ÁSZF hatályos változata közzétételének napja: 2022. december 28.

4. Adatkezelés

4.1 EMBZ a Felhasználónak a Weblaphoz történő hozzáférése biztosításához, továbbá a Webboltban történő vásárlás lebonyolításához szükséges személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Elektronikus kereskedelmi törvény”) – összhangban, biztonságosan kezeli.

4.2 A Weblap üzemeltetése során a Weblap látogatói számítógépének a Weblaphoz történő csatlakozásához, a létrejött kapcsolat fenntartásához, továbbá a rendszer működéséhez technikailag nélkülözhetetlen adatait EMBZ automatikusan rögzíti. Ezen adatokat EMBZ az Eht. a 154. § (3) bek., valamint az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján kezeli.

4.3 A Webboltban történő vásárláshoz a Weblapon történő előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció során EMBZ a vásárláshoz és szállításhoz szükséges alábbi adatokat rögzíti és tárolja:

4.3.1 A Webboltban történő vásárláshoz és a szállításhoz nélkülözhetetlen adatok,

 • Bejelentkezési alapadatok: email-cím, jelszó,
 • Számlázási cím: ország, vezetéknév, utónév, irányítószám,, település, utca, házszám, emelet,
 • Szállítási címnek a Számlázási cím alatt fellelhető kategóriáknak megfelelő adatai, amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltérnek egymástól.

A fenti adatokat EMBZ biztonságosan, az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdései alapján kezeli.

4.3.2 A Webboltban történő vásárlást megkönnyítő, a felhasználó szabad döntése alapján megadható adatok:

 • Számlázási címhez kapcsolódóan: telefonszám, faxszám, egyéb önkéntesen megadott adat;
 • Szállítási címhez kapcsolódóan a Számlázási cím alatt megadható kategóriáknak megfelelő adatok, amennyiben a szállítási és a számlázási cím eltérnek egymástól.

A 4.3.2. pontban foglalt adatok megadása egyúttal az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást is jelenti.

4.4 Abban az esetben, ha Felhasználó értesítést kíván kapni EMBZ legújabb híreiről és ajánlatairól, a Weblapon email címe és jelszava megadásával feliratkozhat EMBZ hírlevelére. A feliratkozással Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy EMBZ rendszeresen hírlevelet és egyéb tájékoztató, reklámanyagot küldjön email címére, továbbá email címét és jelszavát e célból kezelje. A hírlevélről a hírlevélben található linkre történő kattintással Felhasználó bármikor leiratkozhat, amely esetben az ezen szolgáltatással kapcsolatos személyes adatait EMBZ azonnal törli.

4.5 A Webboltban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében EMBZ és egyéb szolgáltatók Felhasználó számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t helyez el. A jelen ÁSZF elfogadása egyben a cookie-k használatához történő hozzájárulást is jelenti. Amennyiben Felhasználó nem kíván cookie-kat használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. A cookie-k használatának letiltása korlátozhatja Weblap funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

4.5.1 A cookie-k segítségével EMBZ az alábbi adatokat a következők szerint rögzíti és  tárolja:

 • Felhasználó kosarának tartalma az utolsó látogatástól számított 30 napig,
 • Felhasználó által választott nyelv és ország az utolsó látogatástól számított 365 napig,
 • Regisztrált Felhasználó belépéséhez szükséges titkos azonosító a böngésző munkamenet (session) idejére.

A Weblapon az alábbi szolgáltatók szintén elhelyezhetnek cookie-kat:

A Weblap működését biztosító szervert EMBZ a GTS Hungary Kft-től bérli, így Felhasználó adatainak feldolgozását GTS Hungary Kft. mint adatfeldolgozó az alábbiak szerint végzi:

 • Az adatfeldolgozó adatai: GTS Hungary Távközlési Kft., 2040 Budaörs, Ipartelep u 13-15.
 • Az adatfeldolgozás helye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
 • Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: felhasználói adatok gyűjtése, tárolása, továbbítása.

A Weblapot EMBZ részére az Entivo.hu Kft. fejleszti és üzemelteti, így Felhasználó adatainak feldolgozását Entivo.hu Kft. az alábbiak szerint végzi:

 • Az adatfeldolgozó adatai: Entivo.hu Kft., 1192 Budapest, Almavirág tér 3. fsz. 1.
 • Az adatfeldolgozás helye: 1192 Budapest, Almavirág tér 3. fsz.1.
 • Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: felhasználói adatok lekérdezése, rendszerezése, módosítása.

Amennyiben Felhasználó a PayPal rendszer alkalmazásával vásárol Kottát, a PayPal rendszer a Felhasználó és EMBZ között létrejött szerződésről a PayPal általános szerződési feltételeiben meghatározott adatokat tárolja.

PayPal azonosító adatai és további információ az adatkezeléssel kapcsolatban:

PayPal, Inc., 2211 N. First St., San Jose, CA 95131, USA,

https://cms.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=en_US

4.9 A jelen ÁSZF elfogadása egyben a kezelt személyes adatok tárolásához, őrzéséhez történő hozzájárulást is jelenti. EMBZ Felhasználó személyes adatait a regisztráció időpontjától a regisztrációra vonatkozó törlési igény bejelentéséig kezeli. A törlési igény bejelentése esetén EMBZ a személyes adatokat az igény bejelentésétől számított 5 munkanapon belül törli.

4.10 A  Kottát vásárló Felhasználók számlázási és szállítási adatai az EMBZ telephelyén lévő vállalatirányítási rendszerbe kerülnek, amely ezeket az adatokat a magyar számviteli törvénynek megfelelően elektronikus bizonylat formájában tárolja a regisztráció Weblapról való törlése után is.

4.11 EMBZ a Felhasználók a 4.2-4.7 pontokban felsorolt különböző célból gyűjtött és kezelt személyes adatait egymással nem kapcsolja össze, és az eredeti céltól eltérő célra Felhasználó hozzájárulása nélkül nem használja fel.

4.12 Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.12.1 Felhasználó kérésére EMBZ tájékoztatást nyújt személyes adatai kezelésének és feldolgozásának körülményeiről, a helytelenül kezelt személyes adatokat helyesbíti, valamint a törvényi felhatalmazás alapján kezelt személyes adatokon (kötelező adatkezelés) kívüli adatokat zárolja vagy törli.

4.12.2 Felhasználó is bármikor módosíthatja megadott személyes adatait a Weblap „Adataim” menüpontja alatt.

4.12.3 A törvényi felhatalmazás alapján végzett adatkezelés (kötelező adatkezelés) esetét kivéve Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amelyet EMBZ 15 napon belül megvizsgál, és Felhasználót álláspontjáról írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó nem ért egyet EMBZ döntésével vagy nem kapott tájékoztatást EMBZ álláspontjáról, a döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől vagy a tájékoztatás közlésére előírt 15 napos határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

4.12.4 Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint ezen jogai megsértése, a jogsértés közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.

5. A Weblapon történő regisztráció folyamata

A Webboltban történő vásárláshoz a Weblapon történő regisztráció szükséges.

Felhasználó első lépésként az oldal tetején található „Regisztráció” feliratra kattintva kezdheti meg a regisztrációt, amelyet követően meg kell adnia email-címét. EMBZ hamarosan visszaigazoló emailt küld Felhasználónak, és Felhasználó az abban található linkre kattintva fejezheti be a regisztrációt. Felhasználónak ebben a lépésben kell megadnia számlázási és szállítási címét, és kiválasztania „kedvenc” kottaboltját – azt az üzletet, amelyben, vagy amelytől át szeretné venni a megrendelt kottákat, amennyiben nem közvetlenül EMBZ-től rendel. Ezen adatokat, valamint jelszavát Felhasználó bármikor megváltoztathatja.  A szállítási és számlázási cím megváltoztatására azonban folyamatban lévő rendelés esetén nincs lehetőség.

6. Kotta vásárlása

6.1 EMBZ Kottáit Felhasználó a Webboltban digitális vagy nyomtatott formában vásárolhatja meg. A Kottára vonatkozó adásvételi szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, azt EMBZ nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető.

6.2 Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a Webbolt kínálatából kiválassza a megvásárolni kívánt kottát és azt a boltot, ahol a kottát ténylegesen meg szeretné vásárolni. Rendelését ebben az esetben EMBZ a kiválasztott boltnak továbbítja, és a szerződés létrejöttében kizárólag közvetítőként működik közre. Ez esetben nem jön létre szerződés EMBZ és Felhasználó között.

6.3 A vásárlás folyamata

6.3.1 Kották kosárba gyűjtése

Hasonlóan egy valóságos bolthoz, Felhasználónak a megvásárolandó Kottákat egy (ezúttal virtuális) kosárba kell raknia.

Ehhez Felhasználó a megvásárolni kívánt Kottákat keresőfunkció segítségével többféleképpen is megtalálhatja:

a. Ha tudja a Kotta katalógusszámát, annak az oldal tetején található "keresés" mezőbe történő beírásával ás a keresés gomb megnyomásával megtalálhatja a Kottát. A találati listán a „Kosárba” feliratra, vagy a kosár ikonra kattintva Felhasználó máris a kosárba helyezheti a kottát. Ha Felhasználó több adatot szeretne látni a Kottáról, a címre vagy a Kotta képére kattintva egy részletesebb adatlap nyílik meg. Itt szintén megtalálja a kosárba helyezéshez szükséges gombot.

b. Felhasználó a fenti keresőmezőbe beírhatja a szerző nevét, a címet, vagy annak akár egy részét, a hangszer nevét, illetve ezek kombinációját.

Példa: ha Felhasználó Bartók Béla: Gyermekeknek című zongoradarabját keresi, az alábbi kereső-kifejezések bármelyikének beírásával megtalálja a rendszer a kottát:

 • Bartók gyermekeknek zongora
 • gyermek zongora Bartók
 • zong gyerm bart

c. Felhasználó kereshet a „Részletes kereső” segítségével is, amely esetben a szerzőt és a címet kell megadnia, minden egyéb adatot kiválaszthat a listából (hangszer, műfaj, sorozat, kiadó

d. Felhasználó a „Böngészés” funkcióval szerző, hangszer szerint csoportosított listákból kereshet.

6.3.3 Nyomtatott kotta vásárlása és szállítása

A nyomtatott kottát a PayPal vagy OTP SimplePay rendszeren keresztül történő kifizetése után EMBZ a beszerzést követő két munkanapon belül (összesen maximum 20 nap) postázza. A postaköltség Magyarországon 1.900 Ft + ÁFA. 12.000 Ft értékű rendelés felett a postaköltséget Magyarország területén belül történő szállítás esetén EMBZ állja.

EMBZ utánvétes postai szállítással is küld kottát Magyarországra. Az utánvétes szállítás ára 12.000 Forintos megrendelés alatt 2.190 Ft + ÁFA, efelett ingyenes.

Külföldre a szállítási költség országonként eltérő. A megfelelő összeget a kosárban a rendelés elküldése előtt láthatja.

Amennyiben Felhasználó egy megrendelt és raktáron levő Kottát egy héten belül; egy külföldről megrendelendő Kottát pedig 4 héten belül nem kapna meg, jelezze azt EMBZ Ügyfélszolgálatán.

6.4 Rendelés továbbítása kottabolt felé

Amennyiben Felhasználó a kiválasztott Kottát nem közvetlenül a Webboltban kívánja megvásárolni, hanem a rendelés boltnak történő továbbítását szeretné, EMBZ továbbítja rendelését a kiválasztott bolt felé. Ebben az esetben az adásvétel Felhasználó és a kiválasztott bolt között jön létre, ennek megfelelően a Kotta vételárát a bolt felé kell megfizetnie a Webbolt online fizetési rendszerének alkalmazása helyett.

A rendelés továbbításáról Felhasználó visszaigazoló emailt kap. Két munkanapon belül a kiválasztott bolt felveszi Felhasználóval a kapcsolatot, és megállapodnak a fizetés és az átvétel módjáról. Egyes boltok házhozszállítást is vállalnak, ennek költsége boltonként eltérő lehet. Ha Felhasználó házhozszállítást igényel a bolttól, ennek költségét a bolt fogja közölni Felhasználóval, ebben az esetben a 6.3.3. pontban foglaltak nem alkalmazandók.

6.5 Számla, elektronikus számla, nyugta

6.5.1 Felhasználó vásárlásáról EMBZ a Felhasználó választása szerint nyugtát, papíralapú vagy elektronikus számlát állít ki.

6.5.2 Amennyiben Felhasználó digitális Kottát rendel, és vásárlásáról nem kéri számla kiállítását, EMBZ a vásárlásról digitális nyugtát állít ki.

6.5.3 A papíralapú számlát EMBZ nyomtatott Kotta vásárlása esetén a Kotta szállításával egyidejűleg küldi meg.

6.5.4 Az elektronikus számlát Felhasználó az "Adataim - Korábbi rendelések" oldalon találja meg rendelése feldolgozását követő 24 órán belül.

Az elektronikus számlát EMBZ az adóhatóság által elfogadott elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott PDF formátumban bocsátja rendelkezésére. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra. Felhasználó mint adóalany feladata az elektronikusan aláírt számla letöltése és annak archiválása.

7. Szerzői jogok tiszteletben tartása

A 2004-ben módosított Szerzői Jogi Törvény értelmében jogvédett mű kottájáról még magáncélból sem lehet másolatot készíteni, ez a cselekedet törvénybe ütközik. Tilos tehát a Kottákat fénymásolni, beszkennelni, lefényképezni, vagy bármilyen más reprográfiai módon többszörözni.

8. Kóruskottákra vonatkozó speciális szabályok

Kóruskottákból, amelyeket természetüknél fogva csak a kórus létszámának megfelelő példányszámban lehet életszerűen használni, a minimális rendelési mennyiség 20 db. 

EMBZ ezért egy darabot csak karvezetői betekintő példányként, a kottaképre helyezett, másolást akadályozó pecséttel árusít. Felhasználó a kóruskottákból ingyenes mintaoldalakat és sok esetben hangfelvételt is talál a Weblapon.

9. Szavatosság

9.1 EMB kínálatát több tucatnyi hazai és külföldi zeneműkiadó sok tízezer Kottájából válogatta. EMBZ a lehető legnagyobb gondossággal jár el, hogy a Webboltban szereplő adatok - köztük a Kották leírása, elérhetősége és ára - naprakész legyen. Amennyiben a vásárolt Kotta nem felel meg az a Webboltban található leírásának, vagy a használatot akadályozó nyomdahibát tartalmaz, EMBZ visszaveszi, és a vételárát visszafizeti.

9.2 A 9.1. pontban foglaltak nem érintik a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősülő Felhasználó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesítésének lehetőségét.

10. A vásárlástól való elállás joga

10.1 Azt Felhasználót, aki a Ptk. és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) alapján nyomtatott kották vásárlása esetén elállási jog illeti meg. Felhasználó elállási jogát a Kotta kézhezvételét, vagy amennyiben a szerződéskötésről szóló megerősítést később kapta kézhez, ennek kézhezvételétől számított nyolc napon, de legfeljebb három hónapon belül gyakorolhatja a Kotta EMBZ-nek történő visszaküldésével. A visszaküldéssel járó postaköltségek Felhasználót terhelik, ezenfelül egyéb költség nem terheli. 

10.2 Fogyasztónak nem minősülő Felhasználót nyomtatott Kotta vásárlása esetén nem illeti meg a Kormányrendeletben foglalt elállási jog. Jogosult azonban a nem fogyasztónak minősülő Felhasználó is indoklás nélkül elállni a szerződéstől a megrendelést követően, de a Kotta kiszállítását megelőző 24 órán belül, amennyiben ezt a szándékát időben, emailen, telefonon jelzi EMBZ ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Felhasználót semmilyen költség nem terheli.

10.3 Digitális Kotta esetében, mivel az természeténél fogva vissza nem szolgáltatható terméknek minősül, a 17/1999 (II.5.) Korm. Rendelet 5. § c) pontja alapján az elállási jog nem gyakorolható.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, és a Kotta vételére kötött adásvételi szerződés Felhasználó választása szerint magyar vagy angol nyelven jön létre.

11.2 A jelen ÁSZF-re és a jelen ÁSZF alapján kötött Kották adásvételére vonatkozó szerződésekre a magyar jog az irányadó. Bármely jogvita felmerülése esetén a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

11.3 EMBZ Ügyfélszolgálata

EMBZ Felhasználó észrevételeit, kérdéseit az alábbi elérhetőségeken várja:
Email: info­@­emb.hu
Telefon: munkanapokon 8-16 óráig: 06-1-2361-104
Cím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 16.

Adatkezelési tájékoztató


1. Az adatkezelési tájékoztató célja

2. Az adatkezelő adatai

  2.1  Adatvédelmi tisztviselő

3. A kezelt személyes adatok köre

  3.1  Regisztrációs során megadandó személyes adatok

  3.2  Technikai adatok

  3.3  Cookie-k (Sütik)  

    3.3.1  A sütik feladata

    3.3.2  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

    3.3.3  Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

  3.4  Online rendeléshez kapcsolódó adatok

  3.5  Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

  3.6  Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

  5.1  Általános adatkezelési irányelvek

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  8.1  Tájékoztatáshoz való jog

  8.2  Az érintett hozzáféréshez való joga

  8.3  Helyesbítés joga

  8.4  Törléshez való jog

  8.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  8.6  Adathordozáshoz való jog

  8.7  Tiltakozás joga

  8.8  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  8.9  Visszavonás joga

  8.10  Bírósághoz fordulás joga

  8.11  Adatvédelmi hatósági eljárás

9. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft (1132 Budapest Visegrádi utca 13, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, úgyis, mint a www.emb.hu és a www.kotta.info oldalak üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.emb.hu/campaign/adatvedelem címen.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az adatvedelem­@­emb.hu és a 1132 Budapest Visegrádi utca 13. elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft minden hozzá az adatvedelem­@­emb.hu címre beérkezett levelet az személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft
Székhely: 1132 Budapest Visegrádi utca 13
Cégjegyzékszám: 01-09-300310
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25989575-2-41
Telefonszám: +36 1 236-1118

 

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Sigrai László          
Telefonszám: +36 1 236-1118

3. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

3.1.1. Weblap regisztráció:

- email

- jelszó

- ország

- megszólítás

- vezetéknév

- utónév

- cég neve

- irányítószám

- település

- utca, házszám, emelet

- telefonszám

- fax szám

3.1.2. Hírlevél feliratkozás:

-  email

-  név

 

3.2. Technikai adatok

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

-  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3. Cookie-k (Sütik)

 

3.3.1. A sütik feladata

-  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

- megkönnyítik a weboldal használatát;

-  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft weboldalán az alábbi harmadik fél sütijeit alkalmazza:

- Google Analytics. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics nem tárol, illetve az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft számára nem továbbít személyes adatokat.

- Facebook. A Facebook Like Box funkció használatával lehetőséget biztosít a „Kotta.info” Facebook oldal kedvelésére, és az oldalt szintén kedvelő ismerősök listázásra. Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft által Facebookon közzétett tartalmat csak a kedvelő felhasználók láthatják. A Facebook Like Box által tárolt sütik adataihoz az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft nem fér hozzá, ezeket az adatokat a Facebook, Inc. a saját adatkezelési szabályzata alapján használja fel.

- AddThis. Az AddThis oldalelem funkció az egyes termékoldalakon a termékek különféle közösségi média csatornákon történő megosztását teszi lehetővé. Az AddThis oldalelem által tárolt sütik adatai alapján az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft rendszeres jelentést kap a közösségi média aktivitásról anonim módon. Az AddThis oldalelemet az Oracle Corporation üzemelteti, az által tárolt sütik adataihoz az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft nem fér hozzá, ezeket az adatokat a Oracle Corporation a saját adatkezelési szabályzata alapján használja fel.

3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az online rendelések lebonyolításához az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft az alábbi adatokat tárolja:

- A regisztráció során megadott adatok (lásd 3.1.1. pont, Weblap regisztráció)

- A kosár tartalma

- Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft számára küldött szöveges megjegyzés

- Online fizetés esetén az online fizetési szolgáltató által küldött adatok, úgymint

 • tranzakció azonosító
 • és értesítési email cím.

- Az online rendelések személyes adatai közül a nevet, számlázási, szállítási adatokat és elérhetőségeket az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a weboldalról az általa üzemeltetett rendeléskezelő rendszerébe továbbítja, ahol azokat logisztikai és számviteli célból felhasználja.

- Online bankkártyás fizetés esetén az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a felhasználó beleegyezésével továbbíthatja a személyes adatokat valamely fizetési szolgáltató partnerének, mely a fizetés típusától függően lehet

- PayPal Holdings, Inc.

- OTP Mobil Kft.

- A rendelés típusától függően az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a felhasználó beleegyezésével továbbíthatja a személyes adatokat valamely szállítást vagy átvételt bonyolító partnerének, úgymint

- Magyar Posta Zrt,

- azon átvételi pont, melyet a vásárló a „Szállítás és fizetés” beállítások közt megadott.

 

3.5. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 

3.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft vásárlói számára, ha igényelik és ehhez beleegyezésüket adják a társaság termékeiről hírlevelet küld. A hírlevélről bármikor lehetőségük van leiratkozni a hírlevéllel kapcsolatos minden folyamat során az ügyfélnek.

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Vásárlói adat

Kizárólag az adatkezelőnél

Önkéntes hozzájárulás

Visszavonásig, de legfeljebb 8 évig

Szerzői adat

Adatkezelőnél, adatfeldolgozónál

Szerződés teljesítése

Korlátlan, de visszavonható

Jogutód adat

Adatkezelőnél, adatfeldolgozónál

Önkéntes hozzájárulás

Visszavonásig korlátlan

Marketing

Adatkezelőnél

Önkéntes hozzájárulás

Hírlevélről leiratkozásig

Munkavállalók

Adatkezelőnél, adatfeldolgozónál

Szerződés teljesítése

Munkaviszony megszűnéséig

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

 Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft fér hozzá.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Bizonyos adatokat az adatkezelő működése során szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségei miatt kénytelen más szervezetekhez, cégekhez továbbítani. Ezen cégek megnevezése, a folyamatban betöltött szerepköre, az adatokat megismerő munkatársaik listája megismerhető a az adatvédelmi tisztviselőnek címzett levél útján

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy         

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410  

E-mail: ugyfelszolgalat­@­naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!