Kóruskotta hírek

Bárdos Lajos (1899-1986) zeneszerző, zenetudós, tanár, és kóruskarnagy, Kodállyal együtt lefektette a 20. századi magyar kóruszene alapjait. Karnagyi munkájával néhány évtized alatt nemzetközi szintűre emelte a magyar nyelvű kóruséneklés színvonalát.

Kompozíciói a magyar kórusélet művelésére irányulnak: Kodály és Bartók nyomán a reneszánsz polifóniából és magyar népzenéből merítenek ihletet.

Művei, amelyek a kórusírás mintapéldányai, érzékenyen kezelik a magyar prozódiát, valamint belső harmóniát és lendületet sugároznak.

A legnépszerűbb kórusműveiből készült angol nyelvű válogatás Gail Needleman szövegfordításaival öt kötetben jelenik meg.

2021 márciusában új, Urtext kiadásban jelentettük meg Bartók Béla összes kórusművét. A háromkötetes kiadvány az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó és a műncheni G. Henle Verlag közös kiadásában megjelenő Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása 9. kötete (Z. 15009) alapján készült. A kotta az énekszövegeket eredeti nyelven és a Bartók által jóváhagyott fordításokban közli, a kötetek függelékében azonban az összes énekszöveg szó szerinti angol és magyar fordítása is megtalálható. Ugyanitt közöljük a művek korai vagy alternatív változatait is.

Kiadásunkat a kottaszöveg és a notációs stílus tekintetében is abszolút hitelesség, professzionális kottagrafika és kiváló nyomdai minőség jellemzi. A közreadást informatív előszók (magyar, angol és német nyelven) és részletes közreadói megjegyzések (magyarul és angolul) teszik teljessé. A megjegyzések röviden ismertetik a kórusművek szöveg-, népzenei és kompozíciós forrásait, valamint eligazítanak az előadást érintő minden lényeges kérdésben.

A köteteket kiváló minőségű és környezetbarát sárgásfehér papírra nyomtattuk.

A kiadványok két változatban kerülnek forgalomba: három puhafedelű kötetben, amelyek önállóan is megvásárolhatók, valamint keménytáblás, vászonkötéses kötetekben, amelyek együtt, díszdobozban kaphatók.

A kötetekben található művek a következő hónapokban egyenként, különnyomatként is megjelennek.

2018-ban új, bővített kiadásban jelent meg Kodály összes vegyeskari műve (Z. 6725 és Z. 6725A)A kiadványhoz új, egységes elvek alapján szerkesztett, jól olvasható és igényes megjelenésű kottagrafika készült. A jobb olvashatóság érdekében az új kiadás formátuma is kissé nagyobb, mint a korábbi kiadásoké. 

A megújult vegyeskari kötetben található művek most különnyomatok formájában is megjelennek, amelyek a kötetével megegyező formátumban és kiváló minőségű, halványsárga papírra nyomtatva készülnek. 

Hetvenöt évvel az első kiadás után megérett az idő arra, hogy Kodály Zoltán összegyűjtött vegyeskari művei teljesen új, bővített kiadásban jelenjenek meg.

Vegyeskaroknak mind ez idáig legteljesebb és leghitelesebb szövegű kiadása vászonkötésben is kapható, amelyet egyaránt ajánlunk könyvtáraknak, gyűjtőknek és Kodály-rajongóknak. A kötet emellett megvásárolható praktikus célokat szolgáló papírkötésű változatban is.

A gyűjtemény hat olyan kompozíciót tartalmaz, amelyet a korábbi kiadások nem foglaltak magukba és kissé nagyobb formátumban, új, egységes elvek alapján szerkesztett, jól olvasható és igényes megjelenésű kottagrafikával, valamint Erdei Péter informatív utószójával jelenik meg.

A kötetekről további információ található a kiadványok oldalán itt.

A hagyományoknak megfelelően Debrecen város ez évben is felkért zeneszerzőket, hogy a kórusverseny nyitókoncertjére új műveket komponáljanak. Dragony Tímea, Kecskés D. Balázs, Varga Judit és Zarándy Ákos művei már megjelentek kiadónknál.

A verseny ideje alatt, július 5-e és 8-a között a Kölcsey Központban kottakiállítást és vásárt tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Weblapunkon megtekinthetik a kórusművek mintaoldalait, és egyre több mű meg is hallgatható. A "keresés" funkció találati listájában ez a jel mutatja, hogy a kottához hangzó anyag is tartozik.

A nagyszabású EUROPA CANTAT kórusfesztivált idén Pécsett rendezték július 24. és augusztus 2. között. Az esemény méltán világhírű, színvonala és inspiráló hangulata miatt egyaránt. A háromévente, más-más országban megrendezett fesztiválon változatos programok színes kavalkádjából választhatnak a résztvevők. A kórusfesztivál közel 50 műhelyt kínált az énekeseknek, és különleges programokat karnagyoknak, zeneszerzőknek, valamint a legkisebb korosztálynak, a kisgyermekeknek.

Az Editio Musica Budapest az EUROPA CANTAT partnereként megjelentette a fesztivál énekeskönyvét, a kórustagok pedig a műhelymunkához szükséges kottákat kiadónkon keresztül is megrendelhették. A zenei expón kiállítással vettünk részt, saját katalógusunkon kívül számos külföldi kiadót képviselve.

A kötetekben szereplő kórusműveket kedvező áru különnyomatokban is megjelentetjük az Önök kérésére.

Kérjük, hogy a próbák, fellépések előtt lehetőleg 1-2 hónappal jelezzék kottaigényüket. A különnyomatokat a kórus létszámának megfelelő mennyiségben lehet megrendelni. 

Köszönjük, hogy a jogszabályoknak megfelelően eredeti kottából énekelnek!

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége ‒ KÓTA a nagyhagyományú Karvezető Konferenciák folytatásaként Repertoárbővítő Szakmai Napot szervez karnagy kollégák számára a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban (Budapest, XI. ker. Villányi út 27.) 2014. november 15-én, szombat délelőtt 9 órától.

A program rövid előadásainak keretében számos kevéssé ismert, többnyire új kórusműről esik szó, az előadók szakmai segítséget adnak egy-egy mű betanításához. A programban továbbá szerepel kerekasztal beszélgetés zeneszerzőkkel és karnagyokkal az amatőr kórusok repertoárjáról, új művekről.

Kerékfy Márton, kiadónk főszerkesztője az Editio Musica Budapest gondozásában az elmúlt évben megjelent művekről tart bemutatót.

Kiadónk és a Kontrapunkt zeneműkiadó a helyszínen kottakiállítást és árusítást is rendez. 

Az idei Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen (2014. július 31– augusztus 3.) kiadónk és a Kontrapunkt zeneműkiadó a hagyományos kottakiállítás, vásár mellett különleges programmal várja Önöket Debrecenben. Augusztus 2-án, szombaton délután 4 órakor a Kölcsey Központ Galériájában zenés kerekasztal-beszélgetés keretében zeneszerzőkkel beszélgetünk új művekről, kottakiadásról, a kórus koncertéletről. A résztvevő szerzőktől, Bella Mátétól, Csemiczky Miklóstól, Tóth Pétertől és Vajda Jánostól egy-egy kórusmű is elhangzik a Lautitia kórus előadásában.

A verseny ideje alatt a Kottaklubban egy kávé mellett belelapozhatnak kottáinkba, lehetőségük lesz találkozni, beszélgetni a zeneszerzőkkel és dedikáltatni kiadványaikat.

Kottabemutató

2014. március 31.

Szeretnénk lehetőséget nyújtani a tisztelt karvezetőknek arra, hogy a kiadónknál megjelent összes kórusmű kottájába belelapozhassanak egy csésze kávé vagy tea mellett.

Szeretettel várjuk Önöket Victor Hugo utcai irodánkban előzetes időpont egyeztetés után. (06-1-2361-105)

A Bartók Béla Nemzetközi kórusverseny és a kiadó megállapodása alapján az EMB jelenteti meg a versenyek alkalmából felkérésre írt vagy pályázatán győztes kórusműveket.
Emellett a kiadó vállalja, hogy a verseny még kiadatlan kötelező darabjait megjelenteti.

A KÓTA, az Editio Musica Budapest zeneműkiadó és a Kontrapunkt zeneműkiadó megállapodást kötött a hazai kóruskotta kiadással kapcsolatos fontos kérdésekben.

A megegyezés célja, hogy minél több új kórusmű jelenjen meg, ezek elérhető áron jussanak el a kórusokhoz, és a jogszerű kottahasználat általánosan elterjedté váljon.

Ennek érdekében a KÓTA  kötelezővé teszi rendezvényein az eredeti kották használatát. Kezdeményezi új művek megjelentetését, valamint fórumokat, bemutatókat szervez, ahol a karnagyok megismerhetik az új kottákat és a szerzői jogi előírásokat.

A kiadók a jövőben ingyenes bemutató példányokat juttatnak el a karnagyoknak az új kottákból. A kiadványok árát elfogadható szinten tartják, és jelentős kedvezményeket nyújtanak a magukat a jogtiszta kottahasználatra elkötelező kórusoknak.

Az első ingyenes bemutatópéldányok Pócs Katalin: Gyászmenet és Bánkövi Gyula: Négyes-hatos című műveiről már letölthetők az EMB weboldaláról.

Az európai kultúra történetében zene és szakralitás szorosan összefonódott. Az egyházzenei alkotások szövegeinek értékállósága és a zenei megfogalmazás emelkedettsége ma is rabul ejt előadót és hallgatót egyaránt.
Kiadónk ebből a felmérhetetlenül gazdag kínálatból állított össze új, kibővített tematikus katalógust saját kiadványaiból és az általunk képviselt zeneműkiadók repertoárjából. A válogatás szempontjainak sokrétűségével (egynemű- és vegyeskarok, gyűjtemények, sorozatok, a cappella és hangszerkíséretes zene, stb.) az érdeklődők és felhasználók minél szélesebb körét kívánjuk hozzájuttatni az egyházi műveknek a katalógus segítségével elérhető anyagához.

Kottavásárlás

2008. június 7.

Kórus lapkottákból a nemzetközileg elfogadott gyakorlat szerint a kórus létszámának megfelelő példányt, vagy a kiadók által meghatározott minimális mennyiséget lehet rendelni.
Az EMB-nél 20 darab ez a minimum, de két esetben lehetőség van ennél kevesebb példányt is vásárolni:
Amennyiben a karnagy egyetlen kottát szeretne megkapni betekintésre, illetve pótolni, kiegészíteni kell a kottatárat, lehetőség van a kottaolvasást nem, de a fénymásolást akadályozó pecséttel ellátott példányok vásárlására.
A legtöbb kóruskotta mintaoldalait megtekinthetik weboldalunkon is.

Jogvédett mű kottájának megvásárlása nem ad jogot a kotta reprográfiai módszerekkel (fénymásolás, szkennelés, fényképezés, stb.) történő másolására, sokszorosítására, a hatályos Szerzői Jogi Törvény értelmében még magáncélra sem.

Jogvédett minden mű, amelynek szerzője, vagy bármely társszerzője (zeneszerző, szövegíró, átdolgozó) él vagy 70 éven belül hunyt el. A szerzők vagy örököseik minden hivatalosan eladott kotta árából részesülnek. A fénymásológépek és egyéb reprográfiai eszközök árába korábban beépített "jogdíj" a kották vonatkozásában 2004-ben megszűnt.

Kérjük becsülje meg a szerzők és a kiadók munkáját azzal, hogy csak eredeti kiadványokat birtokol és használ! Köszönjük!

Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!

Közösség
Facebook Instagram Pinterest YouTube Twitter
Partnerünk a kórus-repertoár megújításában és a jogszerű kottahasználatban:

www.kota.hu

Kórusművek hangfelvétellel
Számos kórusműnek nem csak a kottájába nézhetnek bele, de meg is hallgathatnak egy részletet belőlük.
Különnyomatok Bartók Béla kórusműveiből gyermek- és nőikarra
Kórus - Egyneműkar a cappella
350 Ft
Kórus - Egyneműkar a cappella
350 Ft
Kórus - Egyneműkar a cappella
400 Ft
Kórus - Egyneműkar a cappella
350 Ft
Különnyomatok az új Kodály: Vegyeskarok kötetből
Kórus - Vegyeskar a cappella
280 Ft
Kórus - Vegyeskar a cappella
280 Ft
Kórus - fiú vegyeskar (SAB)
200 Ft
Kórus - Vegyeskar a cappella
600 Ft
Új kóruskották
Kórus - Egyneműkar a cappella
Kórus - Férfikar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kottabolt vevőszolgálat
Kórusgyűjtemények más kiadóktól
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Egyneműkar a cappella
Kórus - Vegyeskari gyűjtemény
Kórus - Vegyeskar és kíséret
Kórus
Kórus - Vegyeskari gyűjtemény
Kórus - Vegyeskari gyűjtemény
PVG (zongora-ének-gitár)
Kórus - Vegyeskari gyűjtemény
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus
Ének
Kórus - Egyneműkar és kíséret
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Vegyeskar a cappella
Kórus - Egyneműkar és kíséret
Kórus - Egyneműkar és kíséret
Kórus - Gyermekkar és kíséret