Novinky

Prihláste si odber nášich e-mailových Noviniek a získate najnovšie informácie o nových produktoch.

Need help?

If you can't find what you're looking for, please contact our Customer Service Team

Phone: +36 1 2361-104

Email: info­@­emb.hu

More numbers...

Prihlásenie
Ak sa chcetet prihlásiť, zadajte prosím Váš email a heslo. Toto Vám umožní prehliadať Vaše minulé objednávky, tlačiť zakúpené digitálne produkty a zmeniť Váš profil.
Registrácia
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa

Zásady a podmienky

Vitajte na www.emb.hu. Tieto zásady riadia používanie web stránky EMB www.emb.hu a www.kotta.info. Ich prostredníctvom si môžete zakúpiť produkty online obchodu EMB, ďalej označeného ako "Stránka"

Prístupom, prehliadaním alebo používaním Stránky akýmikoľvek spôsobmi: registráciou Vašich údajov kvôli mailovaniu; nákupom na www.kotta.info, a pod., vyjadrujete právne záväzný súhlas so zásadami a podmienkami používania Stránky. Tie sa môžu z času na čas meniť.

Táto stránka je vytvorená, zverejnená a prevádzkovaná vydavateľstvom

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.

Visegrádi urca 13

H-1132 Budapest

Hungary

EU VAT number: under registration

V týchto zásadách a podmienkach označené ako "EMB"

 

Registrácia

Ak ešte nemáte užívateľský účet, vytvorte si ho kliknutím na tlačidlo "Registrácia". Nasledujte pokyny, ktoré dostanete emailom.

Ak si zaregistrujete Vaše údaje na Stránke za akýmkoľvek účelom, dávate nám súhlas na vytvorenie Vášho Profilu. Súhlasíte s tým, že ste zodpovení za uchovanie utajenosti ohľadom Vášho užívateľského mena a hesla a za zabránenie prístupu k Vášmu počítaču počas prihlásenia. Súhlasíte s akceptovaním zodpovednosti za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom užívateľského mena a hesla Vášho Profllu.

 

Online nákup alebo Objednávka u obchodníka

Digitálne produkty môžete nakupovať online. Platba sa uskutočňuje kreditnou kartou cez PayPal. Po platbe si môžete vytlačiť zakúpené noty

Tlačené notové publikácie:

 

ONLINE NÁKUP: Nakupovať môžete priamo od nás platbou kreditnou kartou; vtedy Vám zašleme noty poštou - alebo

OBJEDNANIE SI U SVOJHO OBCHODNÍKA: Vašu objednávku môžeme postúpiť Vášmu miestnemu distribútorovi (obchodníkovi) zo zoznamu. Zásielku si vyzdvihnete vo vybranom obchode a zaplatíte tam. Niektoré obchody ponúkajú doručenie na adresu (dobierku).

Upozorňujeme Vás, že v Austrálii, Francúzsku, Nemecku. Holandsku, Taliansku, Taiwane, Veľkej Británii a Spojených štátoch máme výhradných zástupcov. Vaša objednávka bude automaticky postúpená Vášmu výhradnému zástupcovi.

 

Ceny

Hoci zodpovedajú ceny posledným cenníkom, všetky ceny môžu byť zmenené vydavateľom. Faktúrujeme Vám ceny platné k dátumu predaja, čo sa môže líšiť od online zverejnených cien potvrdených emailom. Všetky takéto položky sú vratné a refundovateľné.

 

Pokladničný doklad, faktúra, e-faktúra

PDF pokladničný doklad si môžete vyžiadať iba v prípade nákupu digitálnej hudby. Tlačenú faktúru dostanete v prípade, že nakupujete fyzické produkty. O e-faktúru môžete požiadať v oboch prípadoch. E-faktúra je platná pre daňové účely iba v elektronickej podobe. Downloadovanie a archivovanie e-faktúry s elektronickým podpisom pre daňové účely je zodpovednosťou klienta - kupujúceho.

Váš pokladničný doklad a e-faktúru dostanete do sekcie "Môj účet" behom 24 hodín od Vášho nákupu.

Digitálne noty

Digitálne produkty si  môžete prezerať a tlačiť pomocou Scorch pluginu.

Systémové požiadavky

Windows: Windows XP SP2 alebo Windows Vista, Internet Explorer 7 alebo novší, Mozilla Firefox, Netscape 7 alebo novší, 20MB priestor na hard disku.

Mac OS X: 10.4 alebo novší, Safari (Safari 4 doporučený), Mozilla Firefox, Netscape 7 alebo novší, 20MB priestor na hard disku. Scorch je Universal Binary.

Digitálne noty, ktoré ste si zakúpili môžete vidieť v sekcii  "Môj účet" v menu. Kliknite na "Tlač" vedľa titulu.

Doporučujeme Vám skontrolovať Vašu tlačiareň pred nákupom. Na tlač budete mať iba jednu príležitosť po zakúpení. Ak nedokážete vytlačiť zakúpený  produkt kvôli technickému problému Vašej tlačiarne, prosím kontaktujte Zákaznícky servis.

Na zakúpených notách budete vidieť v pätke stránky Vaše meno, počet zakúpených nôt a identifikačné číslo nákupu.

 

Zborové diela

Upozorňujeme Vás, že predvádzací materiál zborových diel poskytujeme v počtoch vhodných na uvedenie. Minimálny počet partov je 20. Ak chcete štúdijný výtlačok, takýto obsahuje pečiatku pre štúdijné účely. Voľne dostupné notové i zvukové úryvky nájdete na našej web stránke.

 

Autorské právo

Všetok obsah Stránky bez obmedzenia, text, grafika, obrázky, audiovizuálny materiál, príspevky používateľov, značky, logá, detaily výrobkov, aplikácie a/alebo software publikované alebo inak dostupné na Stránke ("Obsah") je vlastníctvom EMB alebo jeho licencorov a je chránený maďarským a medzinárodným autorským právom. Všetky práva sú týmto vyhradené.

Podľa maďarského a medzinárodného autorského práva nie ste oprávnení vytvárať kópie zakúpených publikácií bez predošlého súhlasu nositeľa práv.

 

Výkon práva

Použitím Stránky a Obsahu ste oboznámení s tým, že Podmienky a Zásady sú riadené a vytvorené v súlade s právom Maďarskej republiky. Rovnako ste upovedomení, že výhradným súdom na riešenie akýchkoľvek prípadných sporov súvisiacich s touto stránkou  vyvstanúcich zo Zásad a Podmienok je Maďarský súd.

 

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, prosím. Kontaktujte nás:

Email:info­@­emb.hu

Tel: v angličtine alebo maďarčine v pracovných dňoch 8:00 to 16:00 SEČ:  +36-1-2361-104

Adatkezelési tájékoztató


1. Az adatkezelési tájékoztató célja

2. Az adatkezelő adatai

  2.1  Adatvédelmi tisztviselő

3. A kezelt személyes adatok köre

  3.1  Regisztrációs során megadandó személyes adatok

  3.2  Technikai adatok

  3.3  Cookie-k (Sütik)  

    3.3.1  A sütik feladata

    3.3.2  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

    3.3.3  Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

  3.4  Online rendeléshez kapcsolódó adatok

  3.5  Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

  3.6  Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

  5.1  Általános adatkezelési irányelvek

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  8.1  Tájékoztatáshoz való jog

  8.2  Az érintett hozzáféréshez való joga

  8.3  Helyesbítés joga

  8.4  Törléshez való jog

  8.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  8.6  Adathordozáshoz való jog

  8.7  Tiltakozás joga

  8.8  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  8.9  Visszavonás joga

  8.10  Bírósághoz fordulás joga

  8.11  Adatvédelmi hatósági eljárás

9. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft (1132 Budapest Visegrádi utca 13, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, úgyis, mint a www.emb.hu és a www.kotta.info oldalak üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.emb.hu/campaign/adatvedelem címen.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az adatvedelem­@­emb.hu és a 1132 Budapest Visegrádi utca 13. elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft minden hozzá az adatvedelem­@­emb.hu címre beérkezett levelet az személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft
Székhely: 1132 Budapest Visegrádi utca 13
Cégjegyzékszám: 01-09-300310
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25989575-2-41
Telefonszám: +36 1 236-1118

 

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Sigrai László          
Telefonszám: +36 1 236-1118

3. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

3.1.1. Weblap regisztráció:

- email

- jelszó

- ország

- megszólítás

- vezetéknév

- utónév

- cég neve

- irányítószám

- település

- utca, házszám, emelet

- telefonszám

- fax szám

3.1.2. Hírlevél feliratkozás:

-  email

-  név

 

3.2. Technikai adatok

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

-  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft az adatkezelés során megőrzi

  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3. Cookie-k (Sütik)

 

3.3.1. A sütik feladata

-  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

- megkönnyítik a weboldal használatát;

-  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft weboldalán az alábbi harmadik fél sütijeit alkalmazza:

- Google Analytics. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics nem tárol, illetve az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft számára nem továbbít személyes adatokat.

- Facebook. A Facebook Like Box funkció használatával lehetőséget biztosít a „Kotta.info” Facebook oldal kedvelésére, és az oldalt szintén kedvelő ismerősök listázásra. Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft által Facebookon közzétett tartalmat csak a kedvelő felhasználók láthatják. A Facebook Like Box által tárolt sütik adataihoz az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft nem fér hozzá, ezeket az adatokat a Facebook, Inc. a saját adatkezelési szabályzata alapján használja fel.

- AddThis. Az AddThis oldalelem funkció az egyes termékoldalakon a termékek különféle közösségi média csatornákon történő megosztását teszi lehetővé. Az AddThis oldalelem által tárolt sütik adatai alapján az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft rendszeres jelentést kap a közösségi média aktivitásról anonim módon. Az AddThis oldalelemet az Oracle Corporation üzemelteti, az által tárolt sütik adataihoz az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft nem fér hozzá, ezeket az adatokat a Oracle Corporation a saját adatkezelési szabályzata alapján használja fel.

3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az online rendelések lebonyolításához az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft az alábbi adatokat tárolja:

- A regisztráció során megadott adatok (lásd 3.1.1. pont, Weblap regisztráció)

- A kosár tartalma

- Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft számára küldött szöveges megjegyzés

- Online fizetés esetén az online fizetési szolgáltató által küldött adatok, úgymint

  • tranzakció azonosító
  • és értesítési email cím.

- Az online rendelések személyes adatai közül a nevet, számlázási, szállítási adatokat és elérhetőségeket az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a weboldalról az általa üzemeltetett rendeléskezelő rendszerébe továbbítja, ahol azokat logisztikai és számviteli célból felhasználja.

- Online bankkártyás fizetés esetén az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a felhasználó beleegyezésével továbbíthatja a személyes adatokat valamely fizetési szolgáltató partnerének, mely a fizetés típusától függően lehet

- PayPal Holdings, Inc.

- OTP Mobil Kft.

- A rendelés típusától függően az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a felhasználó beleegyezésével továbbíthatja a személyes adatokat valamely szállítást vagy átvételt bonyolító partnerének, úgymint

- Magyar Posta Zrt,

- azon átvételi pont, melyet a vásárló a „Szállítás és fizetés” beállítások közt megadott.

 

3.5. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 

3.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft vásárlói számára, ha igényelik és ehhez beleegyezésüket adják a társaság termékeiről hírlevelet küld. A hírlevélről bármikor lehetőségük van leiratkozni a hírlevéllel kapcsolatos minden folyamat során az ügyfélnek.

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Vásárlói adat

Kizárólag az adatkezelőnél

Önkéntes hozzájárulás

Visszavonásig, de legfeljebb 8 évig

Szerzői adat

Adatkezelőnél, adatfeldolgozónál

Szerződés teljesítése

Korlátlan, de visszavonható

Jogutód adat

Adatkezelőnél, adatfeldolgozónál

Önkéntes hozzájárulás

Visszavonásig korlátlan

Marketing

Adatkezelőnél

Önkéntes hozzájárulás

Hírlevélről leiratkozásig

Munkavállalók

Adatkezelőnél, adatfeldolgozónál

Szerződés teljesítése

Munkaviszony megszűnéséig

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

 Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft fér hozzá.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Bizonyos adatokat az adatkezelő működése során szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségei miatt kénytelen más szervezetekhez, cégekhez továbbítani. Ezen cégek megnevezése, a folyamatban betöltött szerepköre, az adatokat megismerő munkatársaik listája megismerhető a az adatvédelmi tisztviselőnek címzett levél útján

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy         

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410  

E-mail: ugyfelszolgalat­@­naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Copyright © 2017 Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu
"Editio Musica Budapest and EMB are registered trade marks of Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft and are used under Licence."