This publication was sponsored by the National Cultural Fund of Hungary.

Price: $25.45 (Excl. VAT)
Online availability: In stock
Store availability: Available
Digital edition
Also available at Amazon

Szolfézskönyv zeneiskolásoknak 2.

Dobszay László: A hangok világa II. átdolgozott kiadása

printed digital with access to digital version

Author: Dobszay László
Arranged by Papp Károlyné – Szigetiné Horváth Zsuzsanna
Setting: Solfege, Vocal
Genre: Music theory
Language: Hungarian
Length: 306 pages
Format: 23,8 x 16,3 cm
Published: August 2021
Publisher: Editio Musica Budapest Zeneműkiadó
Item number: 20027
ISMN: 9790080200278

Többéves munka eredményeként jelenik meg az alapfokú szolfézsoktatás első és meghatározó műve, A hangok világa sorozat 2. kötetének teljesen megújított és átdolgozott kiadása. A Szolfézskönyv zeneiskolásoknak kötetei Dobszay László korszakos jelentőségű zeneoktatási koncepcióját teszik befogadhatóvá a mai gyerekek és tanáraik számára, figyelembe véve a hatályos tantervben meghatározott ismeretanyagot és követelményrendszert. Jelen kötet a Szolfézskönyv zeneiskolásoknak 1. kötetének folytatása.

A tankönyv két részből áll; mindkét rész anyaga három évszakra (ősz, tél, tavasz) oszlik. A két részt párhuzamosan kell használni. Az I. rész új stílusú pentaton, vendéghangos pentaton, eol, összhangzatos és dallamos moll, valamint dúr népdalokat és hozzájuk tartozó olvasópéldákat, feladatokat, illetve ismeretanyagot ad. Ehhez csatlakozik évszakonként egy-egy műzenei blokk, amely főképpen a hangnemismeretet, a kottaolvasást gyakorló, az abszolút rendszer megismerését szolgáló zenei anyagot – elsősorban barokk táncokat – tartalmaz. A II. rész gyakorló- és készségfejlesztő feladatokat kínál az I. rész zenei ismereteinek elmélyítéséhez, valamint válogatási lehetőséget biztosít a tanárnak az órai munkához. A könnyebb használhatóság végett az I. rész feladatainál megadjuk a II. rész kapcsolódó feladatainak sorszámát.

Figyelembe véve a mai gyerekek feladatait és a zeneiskolai szolfézsoktatás jelenlegi lehetőségeit, az eredeti könyv anyagát részint csökkentettük, részint kiegészítettük olyan feladatokkal, amelyek a szolfézs- és a hangszeroktatás kapcsolatát erősíthetik. Így került a kötetbe egy csokorra való új műzenei szemelvény, továbbá számos ritmus-, hangköz- és hangzatgyakorló példa, valamint a tanult dalokhoz, műzenei részletekhez szorosan kapcsolódó zenehallgatási anyag.

A kötet teljes tartalma digitális tananyagként is elérhető. Itt az írásbeli feladatok egy részét online lehet megoldani, s a megoldásokat a feladatok alatt található ellenőrző sávra kattintva ellenőrizni is lehet. A digitális tananyag további többlete a nyomtatott kiadáshoz képest, hogy tartalmazza a zenehallgatási anyag és a diktálási feladatok hangfelvételét. A digitális kiadás diák- és tanári változatban elérhető el; az utóbbi a könyv tanításához szükséges Tanári útmutatót is magában foglalja.

A nyomtatott kiadásban található egyedi kóddal a digitális kiadás diák változata 75%-os kedvezménnyel használható.

How can I shop?

Online purchase:

Buy directly from our web-shop via credit/debit card payment. With this method, only publications which we currently have on stock can be purchased.

In-store pickup:

If you prefer not to shop online, you also have the option to order from our website and we will forward your order to one of our partner music shops of your choosing. In this case, you will buy the scores directly from the shop and pay for them there upon pickup.

Your purchase and payment method can be set here.

Copyright information

Please note that it is illegal to photocopy copyright protected music without the permission of the copyright holder.

To photocopy is to deprive the composer/author of his/her rightful income for his/her intellectual property.