Wie können wir etwas kaufen?

Online-Kauf:

Sie können Noten unmittelbar aus unserem Web-Shop durch Zahlung mit der Kreditkarte, oder per Nachnahme kaufen, allerdings können Sie so nur solche Ausgaben sofort kaufen, welche gerade verfügbar sind.

 

Persönliche Übernahme im Geschäft:

Wir geben Ihnen die Möglichkeit Ihre Bestellung über unsere Website in einen von Ihnen ausgewählten, herkömmlichen Musikalienhandel zu schicken. In diesem Fall werden Sie Kunde des jeweiligen Geschäftes, können Ihre Bestellung dort entgegennehmen und müssen dort zahlen.

 

Die Art des Kaufs und der Zahlung können Sie hier einstellen.

Kopierverbot für Musiknoten
Bitte beachten Sie, dass das Fotokopieren von geschütztem Notenmaterial verboten ist und nur mit Zustimmung des Rechteinhabers erfolgen darf.
Durch das Fotokopieren wird dem Komponisten/Autor seine ihm zustehende Entlohnung für sein geistiges Eigentum vorenthalten.
Haben Sie eine Frage?

Unser Expertenteam steht Ihnen von Montag bis Freitag zur Verfügung:

Email: info­@­emb.hu

Tel: +36 1 2361-104

Mehr Kontakt...

Preis: $19.45 (exkl. MWSt.)
Online Verfügbarkeit: Sofort lieferbar
Bei Übernahme im Musikgeschäft: Lieferbar

Dobszay László: Solfeggio book for music students 1.

Revised edition of ''Dobszay László: A hangok világa I.''

printed digital with access to digital version

Bearbeitung von Petrigán Erzsébet Judit, Kosztándy Réka
Besetzung: Solfege, Gesang
Gattung: Solfeggio, Musiktheorie
Sprache: ungarisch
Schwierigkeitsgrad: 1
Anzahl der Seiten: 262 Seiten
Format: 23,8 x 16,3 cm
Erscheinungsjahr: August 2020
Verlag: Editio Musica Budapest Zeneműkiadó
Artikelnummer: 20026
ISMN: 9790080200261

Többéves munka eredményeként jelenik meg az alapfokú szolfézsoktatás első és meghatározó műve, A hangok világa sorozat 1. kötetének teljesen megújított és átdolgozott kiadása. A Szolfézskönyv zeneiskolásoknak 1. kötete Dobszay László korszakos jelentőségű zeneoktatási koncepcióját teszi befogadhatóvá a mai gyerekek és tanáraik számára, figyelembe véve a hatályos tantervben meghatározott ismeretanyagot és követelményrendszert. A tankönyv próbakiadását a 2019/2020-as tanévben országszerte több mint húsz tanár és mintegy 500 tanuló tesztelte. Az ő visszajelzéseik figyelembevételével készült el a végleges változat.

A tankönyv két részből áll. Az első rész főképpen régi stílusú pentaton népdalokat tartalmaz, valamint hasonló gyermekdalokat és olvasópéldákat. Főként a metrikai, ritmikai és – a szolmizáció segítségével – a tonális érzék általános fejlesztésére törekszik. A második rész inkább pentachordos, hexachordos, a hétfokúság felé mutató, vagy éppen hétfokú zenét tartalmaz. Itt a cél inkább a kottaolvasás gyakorlása, az elméleti és technikai ismeretek és készségek megszerzése, nagyobb figyelemmel az abszolút hangrendszerre. A két részt párhuzamosan kell használni. Mindkét rész anyaga három évszakra (ősz, tél, tavasz) oszlik. A könnyebb használhatóság végett az első rész feladatainál megadjuk a második rész kapcsolódó feladatainak sorszámát.

Figyelembe véve a mai gyerekek feladatait és a zeneiskolai szolfézsoktatás jelenlegi lehetőségeit, az eredeti könyv anyagát részint csökkentettük, részint kiegészítettük olyan feladatokkal, amelyek a szolfézs és a hangszeroktatás kapcsolatát erősíthetik. Így került a könyvbe több mint húsz, gondosan válogatott műzenei szemelvény, csupa olyan, amely zenei szempontból egyúttal a népzenei törzsanyaghoz is kapcsolódik, továbbá számos ritmus-, hangköz- és hangzatgyakorló példa, valamint – ­a tanult dalokhoz szorosan kapcsolódó – zenehallgatási anyag.

A szolfézskönyv és a hozzá tartozó új tanári útmutató digitális kiadásban is megjelent.

A szolfézskönyvben található egyedi kóddal a digitális kiadáshoz kedvezményes áron lehet hozzáférni.

Copyright © 2017 Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.
All rights are reserved. Terms & Conditions. Technical contact: webmaster­@­emb.hu

Editio Musica Budapest and EMB are registered trade marks of Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft and are used under Licence.