Online kottabolt vevőszolgálat

Telefon: 06-1-2361-104 vagy 06-1-2361-105

Email: info­@­emb.hu

Ügyfélszolgálati iroda:

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft
Kresz Géza utca 16

1132 Budapest
Nyitva: H-Cs: 8:30-15:30

Ezen a címen csak az irodáink találhatók, kotta itt személyesen nem vásárolható!

A kottaboltok címlistáját itt találja.

 

Részletes tájékoztató és vásárlási feltételek

Üdvözöljük weboldalunkon, a www.emb.hu oldalon! Az alábbi tájékoztató szabályozza a www.emb.hu és www.kotta.info weboldalak használatának általános feltételeit.

1. Fogalommeghatározások:

1.1 ÁSZF:           a jelen részletes tájékoztató és általános szerződési feltételek,
1.2 Weblap:       a www.emb.hu és a www.kotta.info weboldalak együttesen,
1.3 Webbolt:      a www.kotta.info oldalon működő elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó bolt,
1.4 Kotta:          a Webboltban megvásárolható digitális és nyomtatott kotta,
1.5 Felhasználó: A Weblap látogatója és a Weblapon regisztrált felhasználó, vevő,
1.6 EMBZ:            az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.

2. Weblap üzemeltetőjének adatai

Ezt a Weblapot EMBZ üzemelteti. EMBZ adatai a következők:

Cégnév:                    Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.
Székhely:                  1132 Budapest, Visegrádi utca 13., Magyarország
Adószám:                  25989575-2-41

Cégjegyzékszám:       01-09-300310
Bejegyző bíróság:      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

3. ÁSZF kötelező ereje, hatálya

Felhasználó a Weblaphoz történő csatlakozással adatok keresésével és adatokhoz történő hozzáféréssel, a Weblapon történő regisztrációval, a Webboltban történő vásárlással vagy a Weblap bármilyen más módon történő használatával egyúttal kötelező érvényűen elfogadja az alábbi feltételeket, amelyek időről időre változhatnak.

ÁSZF hatályos változata közzétételének napja: 2022. december 28.

4. Adatkezelés

4.1 EMBZ a Felhasználónak a Weblaphoz történő hozzáférése biztosításához, továbbá a Webboltban történő vásárlás lebonyolításához szükséges személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Elektronikus kereskedelmi törvény”) – összhangban, biztonságosan kezeli.

4.2 A Weblap üzemeltetése során a Weblap látogatói számítógépének a Weblaphoz történő csatlakozásához, a létrejött kapcsolat fenntartásához, továbbá a rendszer működéséhez technikailag nélkülözhetetlen adatait EMBZ automatikusan rögzíti. Ezen adatokat EMBZ az Eht. a 154. § (3) bek., valamint az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján kezeli.

4.3 A Webboltban történő vásárláshoz a Weblapon történő előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció során EMBZ a vásárláshoz és szállításhoz szükséges alábbi adatokat rögzíti és tárolja:

4.3.1 A Webboltban történő vásárláshoz és a szállításhoz nélkülözhetetlen adatok,

 • Bejelentkezési alapadatok: email-cím, jelszó,
 • Számlázási cím: ország, vezetéknév, utónév, irányítószám,, település, utca, házszám, emelet,
 • Szállítási címnek a Számlázási cím alatt fellelhető kategóriáknak megfelelő adatai, amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltérnek egymástól.

A fenti adatokat EMBZ biztonságosan, az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdései alapján kezeli.

4.3.2 A Webboltban történő vásárlást megkönnyítő, a felhasználó szabad döntése alapján megadható adatok:

 • Számlázási címhez kapcsolódóan: telefonszám, faxszám, egyéb önkéntesen megadott adat;
 • Szállítási címhez kapcsolódóan a Számlázási cím alatt megadható kategóriáknak megfelelő adatok, amennyiben a szállítási és a számlázási cím eltérnek egymástól.

A 4.3.2. pontban foglalt adatok megadása egyúttal az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást is jelenti.

4.4 Abban az esetben, ha Felhasználó értesítést kíván kapni EMBZ legújabb híreiről és ajánlatairól, a Weblapon email címe és jelszava megadásával feliratkozhat EMBZ hírlevelére. A feliratkozással Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy EMBZ rendszeresen hírlevelet és egyéb tájékoztató, reklámanyagot küldjön email címére, továbbá email címét és jelszavát e célból kezelje. A hírlevélről a hírlevélben található linkre történő kattintással Felhasználó bármikor leiratkozhat, amely esetben az ezen szolgáltatással kapcsolatos személyes adatait EMBZ azonnal törli.

4.5 A Webboltban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében EMBZ és egyéb szolgáltatók Felhasználó számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t helyez el. A jelen ÁSZF elfogadása egyben a cookie-k használatához történő hozzájárulást is jelenti. Amennyiben Felhasználó nem kíván cookie-kat használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. A cookie-k használatának letiltása korlátozhatja Weblap funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

4.5.1 A cookie-k segítségével EMBZ az alábbi adatokat a következők szerint rögzíti és  tárolja:

 • Felhasználó kosarának tartalma az utolsó látogatástól számított 30 napig,
 • Felhasználó által választott nyelv és ország az utolsó látogatástól számított 365 napig,
 • Regisztrált Felhasználó belépéséhez szükséges titkos azonosító a böngésző munkamenet (session) idejére.

A Weblapon az alábbi szolgáltatók szintén elhelyezhetnek cookie-kat:

A Weblap működését biztosító szervert EMBZ a GTS Hungary Kft-től bérli, így Felhasználó adatainak feldolgozását GTS Hungary Kft. mint adatfeldolgozó az alábbiak szerint végzi:

 • Az adatfeldolgozó adatai: GTS Hungary Távközlési Kft., 2040 Budaörs, Ipartelep u 13-15.
 • Az adatfeldolgozás helye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
 • Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: felhasználói adatok gyűjtése, tárolása, továbbítása.

A Weblapot EMBZ részére az Entivo.hu Kft. fejleszti és üzemelteti, így Felhasználó adatainak feldolgozását Entivo.hu Kft. az alábbiak szerint végzi:

 • Az adatfeldolgozó adatai: Entivo.hu Kft., 1192 Budapest, Almavirág tér 3. fsz. 1.
 • Az adatfeldolgozás helye: 1192 Budapest, Almavirág tér 3. fsz.1.
 • Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: felhasználói adatok lekérdezése, rendszerezése, módosítása.

Amennyiben Felhasználó a PayPal rendszer alkalmazásával vásárol Kottát, a PayPal rendszer a Felhasználó és EMBZ között létrejött szerződésről a PayPal általános szerződési feltételeiben meghatározott adatokat tárolja.

PayPal azonosító adatai és további információ az adatkezeléssel kapcsolatban:

PayPal, Inc., 2211 N. First St., San Jose, CA 95131, USA,

https://cms.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=en_US

4.9 A jelen ÁSZF elfogadása egyben a kezelt személyes adatok tárolásához, őrzéséhez történő hozzájárulást is jelenti. EMBZ Felhasználó személyes adatait a regisztráció időpontjától a regisztrációra vonatkozó törlési igény bejelentéséig kezeli. A törlési igény bejelentése esetén EMBZ a személyes adatokat az igény bejelentésétől számított 5 munkanapon belül törli.

4.10 A  Kottát vásárló Felhasználók számlázási és szállítási adatai az EMBZ telephelyén lévő vállalatirányítási rendszerbe kerülnek, amely ezeket az adatokat a magyar számviteli törvénynek megfelelően elektronikus bizonylat formájában tárolja a regisztráció Weblapról való törlése után is.

4.11 EMBZ a Felhasználók a 4.2-4.7 pontokban felsorolt különböző célból gyűjtött és kezelt személyes adatait egymással nem kapcsolja össze, és az eredeti céltól eltérő célra Felhasználó hozzájárulása nélkül nem használja fel.

4.12 Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.12.1 Felhasználó kérésére EMBZ tájékoztatást nyújt személyes adatai kezelésének és feldolgozásának körülményeiről, a helytelenül kezelt személyes adatokat helyesbíti, valamint a törvényi felhatalmazás alapján kezelt személyes adatokon (kötelező adatkezelés) kívüli adatokat zárolja vagy törli.

4.12.2 Felhasználó is bármikor módosíthatja megadott személyes adatait a Weblap „Adataim” menüpontja alatt.

4.12.3 A törvényi felhatalmazás alapján végzett adatkezelés (kötelező adatkezelés) esetét kivéve Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amelyet EMBZ 15 napon belül megvizsgál, és Felhasználót álláspontjáról írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó nem ért egyet EMBZ döntésével vagy nem kapott tájékoztatást EMBZ álláspontjáról, a döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől vagy a tájékoztatás közlésére előírt 15 napos határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

4.12.4 Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint ezen jogai megsértése, a jogsértés közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.

5. A Weblapon történő regisztráció folyamata

A Webboltban történő vásárláshoz a Weblapon történő regisztráció szükséges.

Felhasználó első lépésként az oldal tetején található „Regisztráció” feliratra kattintva kezdheti meg a regisztrációt, amelyet követően meg kell adnia email-címét. EMBZ hamarosan visszaigazoló emailt küld Felhasználónak, és Felhasználó az abban található linkre kattintva fejezheti be a regisztrációt. Felhasználónak ebben a lépésben kell megadnia számlázási és szállítási címét, és kiválasztania „kedvenc” kottaboltját – azt az üzletet, amelyben, vagy amelytől át szeretné venni a megrendelt kottákat, amennyiben nem közvetlenül EMBZ-től rendel. Ezen adatokat, valamint jelszavát Felhasználó bármikor megváltoztathatja.  A szállítási és számlázási cím megváltoztatására azonban folyamatban lévő rendelés esetén nincs lehetőség.

6. Kotta vásárlása

6.1 EMBZ Kottáit Felhasználó a Webboltban digitális vagy nyomtatott formában vásárolhatja meg. A Kottára vonatkozó adásvételi szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, azt EMBZ nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető.

6.2 Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a Webbolt kínálatából kiválassza a megvásárolni kívánt kottát és azt a boltot, ahol a kottát ténylegesen meg szeretné vásárolni. Rendelését ebben az esetben EMBZ a kiválasztott boltnak továbbítja, és a szerződés létrejöttében kizárólag közvetítőként működik közre. Ez esetben nem jön létre szerződés EMBZ és Felhasználó között.

6.3 A vásárlás folyamata

6.3.1 Kották kosárba gyűjtése

Hasonlóan egy valóságos bolthoz, Felhasználónak a megvásárolandó Kottákat egy (ezúttal virtuális) kosárba kell raknia.

Ehhez Felhasználó a megvásárolni kívánt Kottákat keresőfunkció segítségével többféleképpen is megtalálhatja:

a. Ha tudja a Kotta katalógusszámát, annak az oldal tetején található "keresés" mezőbe történő beírásával ás a keresés gomb megnyomásával megtalálhatja a Kottát. A találati listán a „Kosárba” feliratra, vagy a kosár ikonra kattintva Felhasználó máris a kosárba helyezheti a kottát. Ha Felhasználó több adatot szeretne látni a Kottáról, a címre vagy a Kotta képére kattintva egy részletesebb adatlap nyílik meg. Itt szintén megtalálja a kosárba helyezéshez szükséges gombot.

b. Felhasználó a fenti keresőmezőbe beírhatja a szerző nevét, a címet, vagy annak akár egy részét, a hangszer nevét, illetve ezek kombinációját.

Példa: ha Felhasználó Bartók Béla: Gyermekeknek című zongoradarabját keresi, az alábbi kereső-kifejezések bármelyikének beírásával megtalálja a rendszer a kottát:

 • Bartók gyermekeknek zongora
 • gyermek zongora Bartók
 • zong gyerm bart

c. Felhasználó kereshet a „Részletes kereső” segítségével is, amely esetben a szerzőt és a címet kell megadnia, minden egyéb adatot kiválaszthat a listából (hangszer, műfaj, sorozat, kiadó

d. Felhasználó a „Böngészés” funkcióval szerző, hangszer szerint csoportosított listákból kereshet.

6.3.3 Nyomtatott kotta vásárlása és szállítása

A nyomtatott kottát a PayPal vagy OTP SimplePay rendszeren keresztül történő kifizetése után EMBZ a beszerzést követő két munkanapon belül (összesen maximum 20 nap) postázza. A postaköltség Magyarországon 1.900 Ft + ÁFA. 12.000 Ft értékű rendelés felett a postaköltséget Magyarország területén belül történő szállítás esetén EMBZ állja.

EMBZ utánvétes postai szállítással is küld kottát Magyarországra. Az utánvétes szállítás ára 12.000 Forintos megrendelés alatt 2.190 Ft + ÁFA, efelett ingyenes.

Külföldre a szállítási költség országonként eltérő. A megfelelő összeget a kosárban a rendelés elküldése előtt láthatja.

Amennyiben Felhasználó egy megrendelt és raktáron levő Kottát egy héten belül; egy külföldről megrendelendő Kottát pedig 4 héten belül nem kapna meg, jelezze azt EMBZ Ügyfélszolgálatán.

6.4 Rendelés továbbítása kottabolt felé

Amennyiben Felhasználó a kiválasztott Kottát nem közvetlenül a Webboltban kívánja megvásárolni, hanem a rendelés boltnak történő továbbítását szeretné, EMBZ továbbítja rendelését a kiválasztott bolt felé. Ebben az esetben az adásvétel Felhasználó és a kiválasztott bolt között jön létre, ennek megfelelően a Kotta vételárát a bolt felé kell megfizetnie a Webbolt online fizetési rendszerének alkalmazása helyett.

A rendelés továbbításáról Felhasználó visszaigazoló emailt kap. Két munkanapon belül a kiválasztott bolt felveszi Felhasználóval a kapcsolatot, és megállapodnak a fizetés és az átvétel módjáról. Egyes boltok házhozszállítást is vállalnak, ennek költsége boltonként eltérő lehet. Ha Felhasználó házhozszállítást igényel a bolttól, ennek költségét a bolt fogja közölni Felhasználóval, ebben az esetben a 6.3.3. pontban foglaltak nem alkalmazandók.

6.5 Számla, elektronikus számla, nyugta

6.5.1 Felhasználó vásárlásáról EMBZ a Felhasználó választása szerint nyugtát, papíralapú vagy elektronikus számlát állít ki.

6.5.2 Amennyiben Felhasználó digitális Kottát rendel, és vásárlásáról nem kéri számla kiállítását, EMBZ a vásárlásról digitális nyugtát állít ki.

6.5.3 A papíralapú számlát EMBZ nyomtatott Kotta vásárlása esetén a Kotta szállításával egyidejűleg küldi meg.

6.5.4 Az elektronikus számlát Felhasználó az "Adataim - Korábbi rendelések" oldalon találja meg rendelése feldolgozását követő 24 órán belül.

Az elektronikus számlát EMBZ az adóhatóság által elfogadott elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott PDF formátumban bocsátja rendelkezésére. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra. Felhasználó mint adóalany feladata az elektronikusan aláírt számla letöltése és annak archiválása.

7. Szerzői jogok tiszteletben tartása

A 2004-ben módosított Szerzői Jogi Törvény értelmében jogvédett mű kottájáról még magáncélból sem lehet másolatot készíteni, ez a cselekedet törvénybe ütközik. Tilos tehát a Kottákat fénymásolni, beszkennelni, lefényképezni, vagy bármilyen más reprográfiai módon többszörözni.

8. Kóruskottákra vonatkozó speciális szabályok

Kóruskottákból, amelyeket természetüknél fogva csak a kórus létszámának megfelelő példányszámban lehet életszerűen használni, a minimális rendelési mennyiség 20 db. 

EMBZ ezért egy darabot csak karvezetői betekintő példányként, a kottaképre helyezett, másolást akadályozó pecséttel árusít. Felhasználó a kóruskottákból ingyenes mintaoldalakat és sok esetben hangfelvételt is talál a Weblapon.

9. Szavatosság

9.1 EMB kínálatát több tucatnyi hazai és külföldi zeneműkiadó sok tízezer Kottájából válogatta. EMBZ a lehető legnagyobb gondossággal jár el, hogy a Webboltban szereplő adatok - köztük a Kották leírása, elérhetősége és ára - naprakész legyen. Amennyiben a vásárolt Kotta nem felel meg az a Webboltban található leírásának, vagy a használatot akadályozó nyomdahibát tartalmaz, EMBZ visszaveszi, és a vételárát visszafizeti.

9.2 A 9.1. pontban foglaltak nem érintik a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősülő Felhasználó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesítésének lehetőségét.

10. A vásárlástól való elállás joga

10.1 Azt Felhasználót, aki a Ptk. és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) alapján nyomtatott kották vásárlása esetén elállási jog illeti meg. Felhasználó elállási jogát a Kotta kézhezvételét, vagy amennyiben a szerződéskötésről szóló megerősítést később kapta kézhez, ennek kézhezvételétől számított nyolc napon, de legfeljebb három hónapon belül gyakorolhatja a Kotta EMBZ-nek történő visszaküldésével. A visszaküldéssel járó postaköltségek Felhasználót terhelik, ezenfelül egyéb költség nem terheli. 

10.2 Fogyasztónak nem minősülő Felhasználót nyomtatott Kotta vásárlása esetén nem illeti meg a Kormányrendeletben foglalt elállási jog. Jogosult azonban a nem fogyasztónak minősülő Felhasználó is indoklás nélkül elállni a szerződéstől a megrendelést követően, de a Kotta kiszállítását megelőző 24 órán belül, amennyiben ezt a szándékát időben, emailen, telefonon jelzi EMBZ ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Felhasználót semmilyen költség nem terheli.

10.3 Digitális Kotta esetében, mivel az természeténél fogva vissza nem szolgáltatható terméknek minősül, a 17/1999 (II.5.) Korm. Rendelet 5. § c) pontja alapján az elállási jog nem gyakorolható.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, és a Kotta vételére kötött adásvételi szerződés Felhasználó választása szerint magyar vagy angol nyelven jön létre.

11.2 A jelen ÁSZF-re és a jelen ÁSZF alapján kötött Kották adásvételére vonatkozó szerződésekre a magyar jog az irányadó. Bármely jogvita felmerülése esetén a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

11.3 EMBZ Ügyfélszolgálata

EMBZ Felhasználó észrevételeit, kérdéseit az alábbi elérhetőségeken várja:
Email: info­@­emb.hu
Telefon: munkanapokon 8-16 óráig: 06-1-2361-104
Cím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 16.

Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!