Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 
Need help?

If you can't find what you're looking for, please contact our Customer Service Team

Phone: +36 1 2361-104

Email: info­@­emb.hu

More numbers...

Rights & Rental:

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.

Szőllősy András: Preludio, Adagio e Fuga

score and parts

Nástroj: Orchestra
Inštrumentácia: 3,3, 3(III.anche cl.b.), 3(III.anche cfg.) - 4,4,3,1(tu cb.) - archi (16,16,12,10,8)
Period: 20. Storocie
Trvanie: 18'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: SZ-82
Katalógové číslo vydavateľa: 10180
Copyright © 2005-2020 Editio Musica Budapest.
Vsetky prava vyhradene. Niektore tituly mozu byt z dovodu autorskych prav nedostupne. Technicky kontakt: webmaster­@­emb.hu
"Editio Musica Budapest and EMB are registered trade marks of Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft and are used under Licence."