Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 
Need help?

If you can't find what you're looking for, please contact our Customer Service Team

Phone: +36 1 2361-104

Email: info­@­emb.hu

More numbers...

Rights & Rental:

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.

Lendvay Kamilló: Orogenesis. Oratorio

for soprano, contralto, 2 tenor and baritone soloists, narrator, mixed chorus and orchestra to poems by Gyula Urbán

score and parts

Nástroj: Oratorios
Inštrumentácia: 3(II-III.anche picc.), 0, 4(IV.anche cl.b.), 2(II.anche cfg.) - 4,3,3,1 - timp., batt. - arpa, pf.(anche celesta) - archi (12,12,8,8,8)
Žáner: Sucasna madarska hudba
Jazyk: Hungarian
Trvanie: 42'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: L-92
Katalógové číslo vydavateľa: 10168