Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 
Need help?

If you can't find what you're looking for, please contact our Customer Service Team

Phone: +36 1 2361-104

Email: info­@­emb.hu

More numbers...

Rights & Rental:

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.

Lendvay Kamilló: Via Crucis

for mixed chorus and 10 instruments

score and parts

Nástroj: Oratorios
Inštrumentácia: 1,1, 2(II=cl.b.), 1 - 1,0,1,0 - timp., batt. - pf., cel. - vlc. solo
Žáner: Sucasna madarska hudba
Trvanie: 30'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: L-82
Katalógové číslo vydavateľa: 13767