Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 
Need help?

If you can't find what you're looking for, please contact our Customer Service Team

Phone: +36 1 2361-104

Email: info­@­emb.hu

More numbers...

Rights & Rental:

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.

Horváth Balázs: Magnets III

(Folytatás)

score and parts

Nástroj: Chamber Orchestra
Inštrumentácia: archi (6,2,2,1)
Žáner: Sucasna madarska hudba
Trvanie: 17'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: H-62
Katalógové číslo vydavateľa: 14322