Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 
Need help?

If you can't find what you're looking for, please contact our Customer Service Team

Phone: +36 1 2361-104

Email: info­@­emb.hu

More numbers...

Rights & Rental:

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.

Hidas Frigyes: Concerto per flauto e orchestra

score and parts

Nástroj: Concerto (flute)
Inštrumentácia: 0,0,0,0 - batt., arpa, cel. - archi
Period: 20. Storocie
Trvanie: 15'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: H-22
Katalógové číslo vydavateľa: 12101