Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 
Need help?

If you can't find what you're looking for, please contact our Customer Service Team

Phone: +36 1 2361-104

Email: info­@­emb.hu

More numbers...

Rights & Rental:

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.

Dubrovay László: Concerto

for 11 string instruments

score and parts

Nástroj: String Orchestra
Žáner: Sucasna madarska hudba
Trvanie: 14'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: D-10
Katalógové číslo vydavateľa: 10252