Informacie o autorskych pravach
Upozornujeme Vas, ze kopirovanie chranenej hudby bez povolenia nositelov prav (podla Autorskeho zakona) je zakazane a nelegalne . Kopirovanie hudby pripravuje nositelov prav o zakonny prijem .
 
Need help?

If you can't find what you're looking for, please contact our Customer Service Team

Phone: +36 1 2361-104

Email: info­@­emb.hu

More numbers...

Rights & Rental:

Universal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Ltd.

Bartók Béla: Hungarian pictures

score and parts

Nástroj: Orchestra
Inštrumentácia: 2(II.anche picc.), 2, 2(II.anche cl.b.), 2 - 2,2,2,1 - timp., batt. -arpa - archi
Period: 20. Storocie
Trvanie: 11'
Vydavateľ: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest
Objednávacie číslo: B-23
Katalógové číslo vydavateľa: 10023

Táto publikácia sa dá downloadovať

Minta - For perusal.pdf (2.85 MB)