Composer: Vécsey Ernő Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Balassa: JAZZ-PIANO METHOD (2890)