Edited by Titarenko, Konstantin Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Balakirev: Complete Works II (K221) Balakirev: Complete Works III (K251) Balakirev: Complete Works IV (K252) Balakirev: Complete Works V (K253)