Composer: Szodoray Péter Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Szodoray: Prélude (RET094)