Arranged by Singer, Otto Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Wagner: Siegfried Idyll (EP3436)