Composer: Schmitt, Aloys Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Schmitt: Exercises for piano (12869) Schmitt: Preparatory Exercises (EP2467A)