Transcribed by Liszt Ferenc Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Wagner: Walhall (BSS22018)