Composer: Gershwin, George Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Gershwin: Complete Gershwin Keyboard Works (1576237435) Gershwin: Complete Gershwin Preludes (piano) (0897246535) Gershwin: Cuban Overture (0769259588) Gershwin: Easy Gershwin (easy piano transciptions) (8872079713) Gershwin: Four Songs for two Pianos, Four Hands (F.26279) Gershwin: George Gershwin at the piano (057152575X) Gershwin: George Gershwin at the piano (184328474X) Gershwin: Gershwin Classics, All Time (piano) (0897247132) Gershwin: Gershwin's Improvisations (piano) (0769208916) Gershwin: Gershwin, George Rhapsody In Blue Two Pianos-Four Hands (IMP07676) Gershwin: I Got Rhythm Variations (0757906680) Gershwin: I Got Rhythm Variations (piano duet) (PS0149) Gershwin: Meet George Gershwin At The Keyboard (0571526772) Gershwin: Preludes for Piano (HN0858) Gershwin: Really Easy Piano - Gershwin (AM997249) Gershwin: Rhapsody in Blue (late intermediate piano) (0757916635) Gershwin: Rhapsody in Blue (original) (piano) (0769230954) Gershwin: Rhapsody in Blue (piano solo) (0571525954) Gershwin: Rhapsody In Blue (Solo Piano) (PB41227) Gershwin: Simply Gershwin (F.27018) Gershwin: The Best of Gershwin for piano (0571530389) Gershwin: The Essential Collection: Gershwin Gold (CH70312)