Edited by Bónis Ferenc dr. Instrument: Piano (znaleziono ozycji)
Kodály: Hungarian Dances of Galánta 1803 (UE34678)