Bach, Johann Sebastian Bresgen, Cesar Buxtehude, Dietrich Caldara, Antonio Dietrich, Fritz Fauré, Gabriel Fourdanck, Johann Händel, Georg Friedrich Haydn, Johann Michael Koch, Johannes H. E. Marx, Karl Pachelbel, Johann Schütz, Heinrich Zelenka, Jan Dismas Bittinger, Werner (szerkesztette) Carossa, Hans (szövegíró) Eggebrecht, Hans Heinrich (szerkesztette) Engel, Hans (szerkesztette) Glöckner, Andreas (szerkesztette) Goebel, Georg (szerkesztette) Grusnick, Bruno (szerkesztette) Koopman, Ton (szerkesztette) Kopp, Anton E. (szövegíró) Kümmerlin, Ludwig (szerkesztette) Marx, Hans Joachim (szerkesztette) Müller-Osten, Kurt (szövegíró) Neumann, Werner (szerkesztette) Silesius, Angelus (szövegíró) Stahl, Christina M. (szerkesztette) Stegemann, Michael (szerkesztette)