Kiss Bea Tornyai Péter Kiss Bea (szerkesztette) Molnár Jacqueline (illusztrálta) Stachó László (szerkesztette)