Farkas Gyöngyi (közreadja és frazeálási jelekkel ellátta) Tódy Ilona (a continuót kidolgozta)