Albrechtsberger, Johann Georg Castaldi, Paolo Debussy, Claude Járdányi Pál Rota, Nino Zafred, Mario Kovács Mátyás (a zongorakíséretet készítette) Nagy Olivér (közreadta és a zongorakivonatot készítette) Vécsey Jenő (szerkesztette)