Donizetti, Gaetano Lenot, Jacques Montsalvatge, Xavier