Banshchikov Gennady Berezhkov V. Chajkin N. Chirikov, Vladimir Jurevich Denisov L. Desjatnikov, Leonid Arkadevich Drukh Igor Drukh, Igor Dugushin A. Efimov, Mikhail Vitalevich Fedchina L. Firtich Georgi Frolov E. Govorushko M.P. (comp.) Grachev V. (ed.). - Petrov Vsevolod Nikolaevich Grechukhina R. (ed.) Grigoreva I. (ed.) Joplin, Scott Kara Alexandr Karonik Vitalij Nikolaevich Kirillov V. Kriventsova T. - Petukhova I. Likhachev Jurij Jakovlevich Likhachjov M. (ed.) Lips F. (sost.) Lips, Friedrich Loskutov, Lev Maksimov Vladislav Muraveva E. I. Nedosekin Vyacheslav Petrov Evgenij Viktorovich Petrov, Andrey Pavlovich Piazzolla Astor Poddubny Sergei Podgaits, Efrem Ponomarev A. (ed.) Ponomarev Andrej Anatolevich Popolzin, Vladimir Repnikov Albin Rogalev Igor Sergeeva Tatjana Pavlovna Sharov O. (ed.) Shramko, V. Sinjakova Nina Gennadievna Skumatov Leonid Sergeevich Solokhin B. Sudarikov A. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Zabutov Jury Sergeevich Lips, Friedrich (szerkesztette) Semenov, V. (szerkesztette)