Vocal: mezzosoprano and piano / Author: Slonimsky, Sergei (1 items)
Slonimsky: Bashkir maiden's song. For mezzo-soprano and piano. Verses by Vsevolod Rozhdestvenskiy (9790660001257)