Composer: Moszkowski, Moritz Setting: Keyboard Instruments (11 items)
Moszkowski: 15 Etudes Op.72 (piano) (0769252036) Moszkowski: 20 Short Studies Op.91 (F.4620) Moszkowski: 3 Arabesques Op. 61 (EP2944) Moszkowski: Favourite Piano Duets for Beginners (EP55144) Moszkowski: Music for Piano (GS81143) Moszkowski: New Spanish Dances Op. 65 (EP2992) Moszkowski: Polish Dances Op. 55 (EP2777) Moszkowski: Spanish Dance Op. 12 No. 1 (EP3313A) Moszkowski: Spanish Dances (GS25381) Moszkowski: Spanish Dances Op.12 (EP2125) Moszkowski: Spanish Dances Op.12 (EP2126)