Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Balassa Sándor Bartók Béla Beethoven, Ludwig van Bizet, Georges Bozay Attila Brahms, Johannes Bredemeyer, Reiner Bruckner, Anton Caldara, Antonio Campra, André Carissimi, Giacomo Cavalli, Francesco Charpentier, Marc-Antoine Cherubini, Luigi Cimarosa, Domenico Csemiczky Miklós Debussy, Claude Delalande (Lalande de), Michel-Richard Dohnányi Ernő Donizetti, Gaetano Dove, Jonathan Durkó Zsolt Duruflé, Maurice Dvořák, Antonín Erkel Ferenc Farkas Ferenc Fauré, Gabriel Ferneyhough, Brian Genzmer, Harald Gibbons, Orlando Gluck, Christoph Willibald Golijov, Osvaldo Gounod, Charles Händel, Georg Friedrich Harris, Matthew Haydn, Franz Joseph Haydn, Johann Michael Hollós Máté Honegger, Arthur Járdányi Pál Jeney Zoltán Jenkins, Karl Kadosa Pál Kagel, Mauricio Kelemen, Milko Kocsár Miklós Kodály Zoltán Kósa György Kurtág György Láng István Lendvay Kamilló Ligeti György Liszt Ferenc Lully, Jean-Baptiste Mahler, Gustav McNeff, Stephen Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mihály András Milliken, Sandra Monteverdi, Claudio Mozart, Wolfgang Amadeus Paisiello, Giovanni Patachich Iván Pergolesi, Giovanni Battista Petrovics Emil Puccini, Giacomo Purcell, Henry Ránki György Rathbone, Jonathan Reger, Max Robinson, McNeil Rossini, Gioacchino Rózsa Pál Saint-Saëns, Camille Salieri, Antonio Sárai Tibor Sárközy István Sáry László Satie, Erik Scarlatti, Domenico Schneider, Friedrich Schubert, Franz Schumann, Robert Schütz, Heinrich Selmeczi György Soproni József Strawinsky, Igor Sugár Rezső Sulyok Imre Süssmayr, Franz Xaver Szabó Ferenc Székely Endre Szervánszky Endre Szokolay Sándor Tihanyi László Umstatt, Joseph Vajda János Vántus István Verdi, Giuseppe Vivaldi, Antonio Weber, Carl Maria von Webern, Anton Wolf, Hugo Ady Endre (words by) Babits Mihály (words by) Berlász Melinda (edited by) Beyer, Franz (edited by) Blankenburg, Walter (edited by) Clausen, Hans Dieter (edited by) Cooper, John Michael (edited by) Darvas Gábor (edited by) Darvas Gábor (edited by) Dsida Jenő (words by) Dürr, Alfred (transcribed by) Dürr, Alfred (arranged by) Dürr, Alfred (edited by) Eminescu, Mihail (words by) Farkas Ferenc (edited by) Fodor Ákos (edited by) Fodor Ákos (edited by) Hamilton, Newburgh (words by) Holl, Monika (edited by) Holliger, Heinz (edited by) Homolya István (edited by) Howells, Herbert () Janus Pannonius (words by) József Attila (words by) Kaplan, Gilbert (edited by) Kassák Lajos (words by) Kecskeméti István (edited by) Kiss Jenő (translated by) Klingemann, Carl (translated by) Köhs, Andreas (transcribed by) Koncz Tamás (transcribed by) Kovács Mátyás (edited by) Lator László (words by) Máriássy István (edited by) Máriássy István (edited by) Medici, Lorenzo dei (words by) Mező Imre (continuo arranged by) Montagnier, Jean-Paul (edited by) Montagnier, Jean-Paul (arranged by) Montagnier, Jean-Paul (edited by) Müller, Gottfried (transcribed by) Nagy Olivér (edited by) Nowak, Leopold (edited by) Orbán György (piano score by) P. Eckhardt Mária (edited by) Páter Ervin (translated by) Petőfi Sándor (words by) Pfefferkorn, Nick (edited by) Pilinszky János (words by) Révai Károly (translated by) Rossini, Gioacchino () Smend, Friedrich (edited by) Stark-Voit, Renate (edited by) Sulyok Imre (edited by) Sulyok Imre (edited by) Sulyok Imre (publishing and piano score by) Sulyok Imre (continuo arranged by) Sulyok, Imre (edited by) Szekeres Ferenc (edited by) Szekeres Ferenc (edited by) Szelényi István (edited by) Thomas, Günter (edited by) Vécsey Jenő (edited by) Weöres Sándor (words by)