Komponist: Dinescu, Violeta Instrument : Blasinstrumente (3 Artikel)
Dinescu: Doru (FTR201) Dinescu: Immaginabile (OFB207) Dinescu: Immagini (FTR200)