Bartók Béla Bozay Attila Britten, Benjamin Erkel Ferenc Haydn, Joseph Kodály Zoltán Mozart, Wolfgang Amadeus Piccinni, Niccolo Strawinsky, Igor Szokolay Sándor THE WHO Boschán Daisy (bearbeitet und herausgegeben von) Egressy Béni (text von) Orbán György (klavierauszug von) Somogyi Péter (übersetzung von) Szabolcsi Éva (text von)