Albinoni, Tomaso Balassa Sándor Beal, Joe & Boothe, Jim Beethoven, Ludwig van Bizet, Georges Bozay Attila Csemiczky Miklós Danzi, Franz Debussy, Claude Dvořák, Antonín Farkas Ferenc Françaix, Jean Grieg, Edvard Hajdu Mihály Haydn, Joseph Hidas Frigyes Holscsevnyikov, V. Hovhaness, Alan Ibert, Jacques Járdányi Pál Kocsár Miklós Kurtág György Láng István Liszt Ferenc Maros Rudolf Mozart, Wolfgang Amadeus Mussorgsky, Modest Petrovich Orbán György Petrovics Emil Ránki György Reicha, Antoine Sárai Tibor Shostakovich, Dmitry Soproni József Sulyok Imre Szervánszky Endre Villa-Lobos, Heitor Gabler, Friedrich (bearbeitung von) Haan, Jacob de (instrumentieung von) Kesztler Lőrinc (übertragung von) Krammer, Tijs (instrumentieung von) Linckelmann, Joachim (bearbeitung von) Maros Rudolf (übertragung von) Philipp, Gerd (herausgegeben von) Sulyok Imre (übertragung von) Vester, Franz (herausgegeben von) Waignein, André (instrumentieung von)